dilluns, 25 de novembre del 2013

ESTUDI INTERNACIONAL SOBRE LA SATISFACCIÓ DELS PACIENTS AMB L'HOMEOPATIA


El Dr. Michel Van Wassenhoven (Bèlgica) ha coordinat un estudi internacional amb 1.692 pacients (919 adults i 773 nens), en el qual hem participat, amb les següents conclusions:

-3 de cada 4 pacients seguien prèviament un tractament convencional que no els satisfeia.

-Els motius de consulta eren majoritàriament de llarga durada.
-El primer motiu per buscar tractament homeopàtic era la recomanació de parents i amics.

-Nivell molt alt de satisfacció per la relació metge homeòpata/pacient

-Aprop del 50 % dels adults i el 38 % dels nens seguien prenent medicació convencional (durant els 6 mesos que va durar l'estudi)

-El segon motiu de la satisfacció dels pacients és canvis positius en les escales de qualitat de vida i en les escales d'incapacitació per les malalties (classificació ICPC)

-El primer motiu és la percepció de l'homeòpata com competent.

-Pels adults el tercer motiu és el temps dedicat al pacient i pels nens el grau d'informació que se'ls hi dóna.